Yaşıllıqlar yaz və yay mövsümünün ayrılmaz hissəsidir. Onlar estetik funksiyalarını yerinə yetirsinlər deyə, onlara yaxşı qulluq etmək lazımdır. Qulluq müxtəlif olur, bu həm qazon və kolluqların qırxılması, həm şumlama, həm aerasiya, həm də bəslənmədir. Lakin bütün bu işi mütəxəssislərə etibar etmək daha yaxşıdır.