Damcı suvarma, intensif sulu əkinçilikdə istifadə edilmək üzrə inkişaf etdirilmiş olan bir üsuldur. Suvarma suyunun, filtr edilərək süzüldükten sonra, əriyə bilər gübrə və ya peyin olaraq torpaq səthinə ya da içinə damlalar halında verilməsinə damcı suvarma deyilir.