Avtomatik suvarma sistemi nədir?

Bağçanızda suvarma xortumuna və işçiyə eytiyac olmadan bağçanızda olan çəmən və bitkilərinizin ehtiyacı olan suyun avtomatik olaraq istənilən miqdarda və zamanlarda avtomatik olaraq verilməsini təmin edən sistemə deyilir.

Avtomatik suvarma sistemi necə işləyir?

Suvarma zamanlayıcılarının nəzarət etdiyi Selenoid (elektrik və batareya) klapan istənilən bölgədəki su keçidini nəzarət edir və bu klapanların üzərinə quraşdırılan Ana boru və əlavə vəsaitləri sayəsində su keçidi başlayır və hazırlanan nöqtələrdəki sprey başlıqlar suvarma prosesini həyata keçirir.

Avtomatik suvarma sistemi nədir?